Alley-Oop controle workflow beschikbaar

De controle workflow voor de accountantspraktijk is nu ook toegevoegd aan het Alley-Oop platform. De werking van de controle workflow is vergelijkbaar met de reeds bestaan de workflows. Deze workflow ondersteunt het controleteam bij een efficiënte uitvoering door het hele proces en diverse applicaties heen. Door het gebruik van de workflow wordt het mogelijk management inzicht te geven over alle klanten heen in welke fase en bij welke verantwoordelijke de werkzaamheden zich bevinden en kunnen deadlines eenvoudig worden bewaakt. De controle workflow zal standaard zijn opgenomen in CaseWare voor het controlejaar 2017. Maar hij is nu al beschikbaar op aanvraag voor het controlejaar 2016. Benieuwd naar de mogelijkheden en werking? Neem dan contact met ons op. Zie ook de procesbeschrijving op de...

Alley-Oop officieel gelanceerd

Bussum, 9 december 2015 – Vanmiddag is op de Accountancy Vanmorgendag in Bussum Alley-Oop officieel gelanceerd. Alley-Oop wil met een geavanceerd cloud platform zorgen dat alle accountantskantoren inzicht krijgen in de belangrijkste processen rondom al hun klanten. Onafhankelijk van de verder gebruikte software op een kantoor geeft Alley-Oop een totaaloverzicht over die pakketten heen. Zo faciliteert Alley-Oop gestructureerd werken, met minder bureaucratie en met meer controle. Accountantskantoren staan voor grote uitdagingen. De marges staan onder druk en een optimale inrichting van de processen binnen het kantoor is noodzakelijk. Veel softwarepakketten bieden de mogelijkheid om specifieke deelprocessen te volgen en aan te sturen. Voor een totaaloverzicht en grip op het totale proces rondom klanten zijn kantoren aangewezen op beperkte overzichten in Excel. De meeste kantoren kunnen alleen al 20% efficiencywinst behalen in het samenstelproces. Als kantoor wil je concurrerend zijn en als klantgerichte organisatie ben je het aan je klanten verplicht hen niet te laten betalen voor inefficiëntie. Alley-Oop faciliteert processen die voor klanten worden uitgevoerd en daarnaast diverse kantoorprocessen. Op dit moment biedt Alley-Oop al de workflows voor het Samenstel-, VpB- en het IB-proces. Begin 2016 wordt het klantaanvraagproces geïntroduceerd. De komende jaren wordt het aantal processen continu uitgebreid naar meer dan vijftien processen. Alle softwarepakketten kunnen gratis aansluiten op Alley-Oop om processtappen te updaten en statussen uit te lezen. Ook kunnen ze eigen dashboards creëren op basis van gegevens uit Alley-Oop, gecombineerd met eigen...

Alley-Oop opgenomen in CaseWare Samenstel Managers 2015

Alley-Oop opgenomen in CaseWare Samenstel Managers 2015 Bij de uitlevering van de CaseWare Samenstel Managers 2015 wordt in alle varianten de koppeling met Alley-Oop mee uitgeleverd. Deze koppeling bestaat uit: De geleidestaat waarin u in een CaseWare dossier het gehele samenstelproces kunt volgen en/of aansturen De PBCL voor het gestructureerd uitvragen van informatie aan uw klanten via de portal De inrichting waarmee u de markeringspunten in uw dossiers kunt koppelen aan de processtappen in Alley-Oop De Jaarrekening workflow waarmee u vanuit de jaarrekening de verschillende fases van het rapport kunt maken en delen met uw DMS en Portal Concept Definitief concept met LOR Definitieve jaarrekening SBR documenten...

Alley-Oop op ACCEXPO

We gaan naar buiten, in alle bescheidenheid hebben we gebouwd aan de achterliggende techniek. Het is nu tijd om naar buiten te komen om de buitenwereld kennis te laten maken met Alley-Oop. Daarom zullen we op 23 juni aanwezig zijn op ACCEXPO en onszelf presenteren. Live zullen wij demonstreren hoe Alley-Oop met de verschillende systemen samenwerkt en inzicht geeft in het verloop van de processen. Daarnaast willen we toelichten met welke ontwikkelingen wij verder bezig zijn. Wie zien u graag op 23 juni o onze...
Alley-Oop gaat Live

Alley-Oop gaat Live

April 2015 is de omgeving van Alley-Oop live gegaan. Vanuit de staging omgeving zijn de procesdefinities beschikbaar gesteld op het live platform. De door de pilotkantoren gedefinieerde workflows kunnen vanuit de gekoppelde applicaties worden aangeroepen en aangepast. Alley-Oop Explorer Tevens is de eerste versie van de Alley-Oop Explorer gelanceerd. Binnen de Alley-Oop Explorer kan een kantoor zijn eigen omgeving beheren. Zo is hier onder andere inzicht te krijgen welke klanten binnen Alley-Oop actief zijn, en welke applicaties aan de verschillende processen zijn gekoppeld. Verder kan er inzicht worden verkregen in de status van de lopende processen en kunnen processtappen worden...

Succesvolle ketentest Alley-Oop

Apeldoorn, 16 december 2014 – Vanmiddag heeft de eerste succesvolle ketentest plaatsgevonden van Alley-Oop. Alley-Oop ontwikkelt een workflow managementplatform voor accountantskantoren. Aan het einde van 2014 heeft een pilot plaatsgevonden met 8 accountantskantoren. Op 16 december is de werking van Alley-Oop succesvol in de keten gedemonstreerd, gekoppeld met de softwarepakketten van PinkWeb, Change to comm en Caseware, die samen met Full Finance de initiatiefnemers zijn.   Alley-Oop ontwikkelt een workflow managementplatform voor accountantskantoren. Aan het einde van 2014 heeft een pilot plaatsgevonden met 8 accountantskantoren. Met deze kantoren van verschillende grootte zijn gezamenlijk de eerste procesbeschrijvingen ontwikkeld voor het samenstelproces.   Tijdens de ketentestbijeenkomst op dinsdag 16 december zijn de eerste workflows succesvol gedemonstreerd, waarbij processtappen in Alley-Oop automatisch werden geüpdatet via koppelingen met de softwarepakketen Cliënt Online van PinkWeb, Auditcase van Change to Comm en Caseware van Caseware Nederland.   Begin 2015 wordt het platform verder ontwikkeld en zal het beschikbaar komen voor alle accountantskantoren en gekoppeld worden met meer...
4 november PinkWeb Portal Event

4 november PinkWeb Portal Event

Op dit event zal Alley-Oop met een eigen stand aanwezig zijn. Tevens zal Henk Aardoom een presentatie verzorgen en de eerste onderdelen van de Alley-Oop Explorer tonen.