Over Alley-Oop

Inzicht & overzicht

Workflowmanager Alley-Oop zorgt met een modern cloud platform dat accountantskantoren inzicht krijgen in alle werkprocessen rondom al hun klanten. Onafhankelijk van de verder gebruikte softwarepakketten in een kantoor, levert Alley-Oop een inzicht in de status en voortgang van werkprocessen. Zo wordt gestructureerd werken gefaciliteerd, met minder bureaucratie en meer controle.

Softwarepakketten kunnen gratis aansluiten op Alley-Oop om processtappen te updaten en statussen uit te lezen. Ook kunnen ze eigen dashboards creëren op basis van gegevens uit Alley-Oop, gecombineerd met eigen gegevens.

Workflowmanager

Alley-Oop faciliteert processen die voor klanten worden uitgevoerd en diverse kantoorprocessen. Op dit moment biedt Alley-Oop workflows voor:

Vanuit één van de aangesloten applicaties kan worden aangegeven dat voor een cliënt voor een bepaalde periode een specifiek proces dient te worden bewaakt. Zo kunnen alle uit te voeren opdrachten voor klanten worden vastgelegd. Hierdoor is de betreffende workflow in de aangegeven periode (jaar, kwartaal of maand) beschikbaar. Actieve processtappen kunnen worden toegewezen aan en geclaimd door gebruikers, zodat inzichtelijk is wie welke procestaken in behandeling heeft. Dit is inzichtelijk te maken vanuit de medewerker, vanuit de klant of vanuit een groep van klanten. Door het uitvoeren van de processtappen wordt het verloop van het proces geregistreerd. Gedurende het verloop van het proces kan informatie over de status van de processen worden geraadpleegd. De opgebouwde data rondom het procesverloop kan worden uitgevraagd vanuit de diverse aangesloten applicaties. Alley-Oop opereert dus hoofdzakelijk op de achtergrond.

Aan de slag

Voor uw kantoor wordt een Alley-Oop omgeving aangemaakt. In deze omgeving worden de applicaties ingeregeld, die gebruikt worden op uw kantoor. Ook kunnen per proces eigen normtijden worden ingesteld. Klanten kunnen worden aangemaakt vanuit uw gekoppelde CRM-applicatie worden geïmporteerd of ingevoerd.

Optimaliseer nu ook úw werkprocessen met Alley-Oop!

Neem nu contact op!