Aangesloten software

Alley-Oop bevat workflows en biedt status en inzicht in de voortgang van deze workflows, en faciliteert gebruikersinterfaces en koppelingen met andere softwarepakketten. Alle softwarepakketten kunnen gratis aansluiten op Alley-Oop om processtappen te updaten en statussen uit te lezen. Ook kunnen ze eigen dashboards creëren op basis van gegevens uit Alley-Oop, gecombineerd met eigen gegevens.

Basisaansturing

 

Auditcase

De basisaansturing van Alley-Oop is geïntegreerd in Auditcase. Dat betekent dat Auditcase zorgt voor:

 • Het opstarten van workflows per klant op basis van registratie opdrachteigenschappen
 • Het automatisch koppelen van taken binnen een workflow aan de juiste rol en daarmee aan de juiste medewerker per klant
 • Het kunnen inzien en handmatig afronden van taken voor een medewerker
 • Het re-assignen van taken aan een andere medewerker (bijvoorbeeld bij ziekte)
Aansturing Alley-Oop vanuit Auditcase

Signaalpakketten

Stappen in een Alley-Oop workflow kunnen handmatig worden afgerond, of vanuit een softwarepakket worden ontvangen. Pakketten die momenteel geautomatiseerd statussen verzenden zijn de volgende.

CaseWare

 • Melding dat stukken compleet zijn
 • Melding dat fase is afgerond
 • Melding concept jaarrekening is geplaatst in DMS en/of portal
 • Melding definitieve jaarrekening gereed
 • Melding SBR is verzonden ter accordering naar portal

PinkWeb

 • Melding accordering document door cliënt voor elke workflowdefinitie
 • Melding succes of fout bij verzending van document naar Belastingdienst, KvK of banken
 • Melding ingevuld formulier, zoals de “prepared by client list” (PBCL)
Voorbeeld fasen Alley-Oop

Dashboarding

De beschikbare informatie kan worden weergegeven in dashboards, eventueel gecombineerd met informatie uit andere applicaties.

 

PowerBI dashboard Auditcase + Alley-Oop

 • Combineert informatie uit Alley-Oop en Auditcase
 • Toont voor welke cliënten nog geen proces is opgestart
 • Toont een overzicht van de status van processen
 • Verder op maat in te richten voor uw specifieke wensen door Full Finance
Voorbeeld dashboard Alley-Oop

Optimaliseer nu ook úw werkprocessen met Alley-Oop!

Neem nu contact op!